2024-06-27

Przetarg na realizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Podgórnej 41 – 45 w Toruniu

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Toruniu ogłasza przetarg nieograniczony na realizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Podgórnej 41 – 45 w Toruniu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest poniżej w załączniku, natomiast dokumentację projektową można odebrać w siedzibie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Tuwima 9, pokój 27, od godz. 8:00 do 14:00.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia 19.07.2024 r. do godz.13:00.

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, a także prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.