2024-06-28

Nabór ofert na wykonanie książeczek opłat na rok 2025.

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Toruniu ogłasza nabór ofert na wykonanie książeczek opłat na 2025 r.
Informacji udziela i specyfikacje wydaje Dział Administracyjno-Pracowniczy przy ul. Tuwima 9 /pokój nr 29/, telefon kontaktowy 56 691 81 15 wewn. 37.

Oferty prosimy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Tuwima 9, w zamkniętych kopertach z napisem "Książeczki opłat na 2025 r." w terminie do 23.07.2024 r. do godz. 14:00.