2024-07-11

Ceny ciepła

10 lipca 2024 r. PGE Toruń S.A. przekazało informację o zmianie cen poszczególnych grup taryfowych dla odbiorców ciepła. Nowe ceny i stawki opłat są wynikiem wejścia z życie ustawy z dn. 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego.

W wyniku tej zmiany dla największej grupy taryfowej w zasobach MSM nastąpi:
•    od 1 lipca 2024 r. – wzrost opłat zmiennych tj. zależnych od ilości zużytej energii cieplnej o 14,65% i spadek opłat stałych tj. niezależnych od ilości zużytej energii cieplnej o 12,99%.

Dla największej grupy taryfowej w zasobach MSM ceny ciepła w odniesieniu do lokali mieszkalnych zmieniały się w następujący sposób:

•    od 1 kwietnia 2024 r. – opłaty zmienne na niezmienionym poziomie i wzrost opłat stałych o 2,55 %.
•    od 5 stycznia 2024 r. – opłaty zmienne na niezmienionym poziomie i spadek opłat stałych o 1,22 %.
•    od 1 maja 2023 r. – wzrost opłat zmiennych o 0,92% i opłat stałych o 7,53%,
•    od 1 stycznia 2023 r. – wzrost opłat zmiennych o 5,68% i opłat stałych o 30,67%,
•    od 15 października 2022 r. – wzrost opłat zmiennych o 1,06% i opłat stałych o 12,47%,
•    od 1 października 2022 r. – wzrost opłat zmiennych o 29,97% i spadek opłat stałych o 31,08%,
•    od 1 czerwca 2022 r. – wzrost opłat zmiennych o 32,82% i opłat stałych o 42,94%.


Obowiązek informacyjny o zmianie cen ciepła

W związku z wejściem w życie ustawy z dn. 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego, Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Toruniu informuje, że zgodnie z zapisami w/w ustawy PGE Toruń S.A. dokonało zmian dotychczasowych cen.

Aktualne ceny i stawki opłat za ciepło obowiązujące od 01.07.2024 r. oraz wyjaśnienia dotyczące ich wyliczania dostępne są na stronie PGE Toruń. S.A. https://pgetorun.pl/strefa-klienta/taryfa-dla-ciepla.