Płatności

OPŁATY Z TYTUŁU CZYNSZU

Opłaty z tytułu użytkowania lokalu mieszkalnego w tym rozliczeń zużycia wody, centralnego ogrzewania, spłaty zadłużenia i innych należy dokonywać na indywidualne konto przypisane do danego lokalu umieszczone w książeczce opłat.

Płatności z zagranicy można dokonywać na poniższe rachunki bankowe:

PKO BP SA Nr IBAN: PL 26 1020 5011 0000 9502 0012 8595
Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW
Bank Pocztowy Nr IBAN: PL 26 1320 1120 2565 0839 2000 0029
Kod BIC (SWIFT): POCZPLP4

 OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (telewizja, internet, telefon) należy dokonywać na indywidualny numer konta bankowego podany na fakturze.

Płatności z zagranicy można dokonywać na poniższe rachunki bankowe:

PKO BP SA Nr IBAN: PL 03 1020 5011 0000 9102 0013 4346
Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW
Bank Pocztowy Nr IBAN: PL 69 1320 1120 2565 0839 2000 0031
Kod BIC (SWIFT): POCZPLP4

 


     
WPŁATY GOTÓWKOWE
Wpłat gotówkowych, zwolnionych z prowizji, można dokonywać w:
1.     punkcie wpłat przy:

  • ul. Tuwima 9: poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. od 8:30 do 15:00, wtorek w godz. od 8:30 do 16:00
  • ul. Bartosza Głowackiego 2: poniedziałek – piątek w godz. od 8:30 do 16:00

Okienka kasowe oznaczone napisem „Punkt bezprowizyjnych wpłat do MSM”
2.    Banku Pocztowym
3.    placówkach Poczty Polskiej.
 

UWAGA
Informujemy o możliwości złożenia pisemnej rezygnacji osób posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego z otrzymywania od 2024 roku książeczek opłat za użytkowanie lokalu mieszkalnego. Złożony wniosek można cofnąć w dowolnym czasie.