TVK Toruń


 

Informacja na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji (Dz.U.2020.805 – tekst jednolity)

W związku z obowiązkami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji (Dz.U.2020.805 – tekst jednolity), Zarząd Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Toruniu niniejszym informuje:

1 .W skład Zarządu Spółdzielni wchodzą:
Sławomir Konieczka - Prezes Zarządu
Ireneusz Tomasik - Zastępca Prezesa Zarządu
Janusz Żółtowski - Członek Zarządu

2. Spółdzielnia jest nadawcą programu telewizyjnego „TV Toruń” oraz wydawcą miesięcznika „Nasze Sprawy”.

3. Informacja o beneficjentach rzeczywistych ujawniona w „Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych”:
Sławomir Andrzej Konieczka – Prezes Zarządu
Ireneusz Edward Tomasik – Zastępca Prezesa Zarządu
Janusz Sławomir Żółtowski – Członek Zarządu

4. Dane teleadresowe:
Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Tuwima 9, 87-100 Toruń
tel. 56 691 81 15, 56 622 41 15, e-mail: msm@msm.torun.pl
adres internetowy: https://www.msm.torun.pl

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (01-015 Warszawa, Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9) jest organem właściwym w sprawach radiofonii i telewizji, a Spółdzielnia podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej.