Klub Kameleon

W roku 1963 na powstającym osiedlu MSM - Osiedlu Młodych utworzono świetlicę osiedlową, która organizowała  zajęcia dla swoich mieszkańców. W ramach prowadzonej działalności działały koła zainteresowań: fotograficzne, filatelistyczne i recytatorskie. Animatorem i inicjatorem wielu cennych przedsięwzięć była Pani Danuta Wasilewska – pierwszy kierownik świetlicy.  Świetlica w pełni nie zaspokajała potrzeb społeczno - kulturalnych mieszkańców, dlatego podjęto decyzję o dobudowaniu segmentu do istniejącego pawilonu przy ul. Tuwima 9. W części parterowej i piwnicznej pawilonu, pomieszczenia dostosowano do potrzeb działalności społeczno – kulturalnej. Ze względu na duże koszty budowy, wyposażenia i zatrudnienia kadry merytorycznej, Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa wspólnie z Powszechną Spółdzielnią Spożywców „Społem” w Toruniu podjęły się prowadzenia; klubu osiedlowego i Ośrodka Praktycznej Pani. Placówka otworzyła swe podwoje w roku 1980. Uroczystego otwarcia dokonano na balu sylwestrowym 1979/1980, gdzie ogłoszono konkurs na nazwę dla nowej placówki. Wybrano nazwę „Kameleon”, autor uzasadnił swoją propozycję, słowami: „aby formy nowej placówki, zmieniały się tak, jak barwy Kameleona” . W ramach prowadzonej działalności klub organizował: zajęcia dla dzieci w ramach półkolonii, festyny osiedlowe z bogatym programem artystycznym oraz giełdy „kupisz – sprzedasz - zamienisz”. Działalność oświatowa prowadzona była poprzez: organizowanie wieczorów poetycko – muzycznych tzw. „spotkań z małą czarną”, prelekcji, pogadanek, spotkań z ciekawymi ludźmi, organizowano wystawy i wernisaże. W klubie odbywały się dyskoteki, projekcje filmów dla dzieci i młodzieży, kursy tańca,  prowadzono: naukę gry na instrumentach, szkółkę baletową oraz zespół ludowy „Kądziołeczka”.  W klubie „Kameleon” działały kluby: Seniora, Przedszkolaka, Fantastyki i „Samotnych Serc”.  Od 1991 r.  po rozwiązaniu umowy z PSS „Społem”, Ośrodek Praktycznej Pani przestał działać. MSM samodzielnie prowadzi działalność społeczno – kulturalną i oświatową dla mieszkańców, nieprzerwanie do dnia dzisiejszego.


Obecnie w stałej ofercie klubowej znaleźć można; zajęcia warsztatowe ARTystycznego Seniora, robotykę dla dzieci, sekcje hobbystyczne tj. klub krótkofalarski, koło filatelistyczne i wędkarskie, zajęcia rekreacyjne: aerobik, gimnastyka słowiańska, taniec brzucha, joga, pilates, tenis stołowy, gimnastyka dla seniora, zumba gold, taniec irlandzki oraz bachata. W klubie odbywają się wieczorki taneczne, koncerty, pokazy, spektakle teatralne. Swoje siedziby mają tutaj Stowarzyszenia: „Żyć Lepiej”, „Rodzina Katyńska” i „Toruńscy Akwaryści”, realizując swoje statutowe zadania dla dobra ogółu mieszkańców. Klub „Kameleon” prowadzi świetlicę środowiskowo – terapeutyczną dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Inicjuje wspólne wyjścia do placówek kultury, zapraszając np. do kina, teatru, galerii. Organizuje wycieczki krajoznawczo – turystyczne oraz pobyty uzdrowiskowe. Klub inicjuje i animuje życie kulturalne osiedla, zaprasza do udziału w zajęciach wszystkich mieszkańców Spółdzielni.

 

Klub Kameleon Toruń

Klub Kameleon
ul. Tuwima 9
tel. 56 622 56 64
kom. 697 707 048
e-mail: kameleon@msm.torun.pl

facebook