Klub Sobótka

Jesienią 1973 roku z inicjatywy Komitetu Osiedlowego „Mokre”, w pawilonie handlowo – usługowym na I piętrze przy ul. Wojska Polskiego 43/45 powstała świetlica, w której mieszkańcy mogli wspólnie spędzać czas po pracy. Opiekę organizacyjno – merytoryczną  nad świetlicą objęła Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa. Tego samego roku w miesiącu grudniu powstał  Klub Seniora - koło nr 6 Polskiego Związku Emerytów i Rencistów, inicjatorem i wieloletnim Prezesem był mieszkaniec osiedla Pan Feliks Lamparczyk. Zainteresowanie udziałem w zajęciach było tak duże, że Zarząd MSM podjął decyzję o utworzeniu klubu osiedlowego, w kwietniu 1976 r. klub „Sobótka” rozpoczął działalność. Od chwili powstania klub stał się miejscem spotkań mieszkańców, gdzie można było rozwijać pasje, grać na instrumentach, uczestniczyć w ciekawych zajęciach rekreacyjno - sportowych. Wieloletnim kierownikiem klubu była Pani Danuta Michalska, która przez prawie 40 lat animowała i organizowała życie społeczne na Osiedlu Chrobrego i Dekerta. Przez wszystkie te lata zmieniali się ludzie, powstawały nowe sekcje, klub proponował nowe formy aktywności, zachęcał do czynnego udziału w życiu kulturalnym miasta i regionu.


Klub „Sobótka” na stałe wpisał się w mapę kulturalnego życia miasta Torunia. Mieszkańcy korzystają ze wspólnych wyjść do kina, teatru, zwiedzają wystawy, uczestniczą w koncertach i innych wydarzeniach kulturalnych. Klub organizuje wyjazdy do teatrów muzycznych, jednodniowe wycieczki turystyczno – krajoznawcze, wczasy w górach i nad morzem, półkolonie zimowe i letnie dla dzieci. Należy wspomnieć również o imprezach okolicznościowych typu: wigilie dla samotnych mieszkańców Spółdzielni, uroczyste obchody Dnia Babci i Dziadka, Dnia Dziecka oraz festyny i koncerty. Przez 7 edycji, klub współorganizował „Spółdzielcze Popołudnie” - spotkanie mieszkańców największych spółdzielni Torunia, gdzie do wspólnej zabawy z największymi „gwiazdami” polskiej estrady zapraszano spółdzielców. Reprezentanci Klubu „Sobótka” zdobywali nagrody i wyróżnienia w konkursach, przeglądach, zawodach, rajdach i turniejach o zasięgu miejskim i ogólnopolskim. Obecnie w klubie działa 12 sekcji zainteresowań, są to: dwa chóry, dwie świetlice dla dzieci i młodzieży, zespół piosenki żeglarskiej, sekcje; karciane, tenisa stołowego, gimnastyki ogólnorozwojowej i zdrowego kręgosłupa, pillatesv, szkoła tańca towarzyskiego, taniec w kręgu. Pomieszczenia klubowe wykorzystywane są do organizacji  imprez rodzinnych i okolicznościowych. Klub „Sobótka” jest miejscem, w którym można miło i pożytecznie spędzić czas. Każdy mieszkaniec Torunia znajdzie tu dla siebie ciekawą ofertę kulturalną.

 

Klub Sobótka

Klub Sobótka
ul. Wojska Polskiego 43/45
tel. 56 623 08 72
kom. 697 707 086
e-mail: sobotka@msm.torun.pl