Zarząd i Rada Nadzorcza

Skład osobowy Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej:
Sławomir Konieczka - Prezes Zarządu
Ireneusz Tomasik - Zastępca Prezesa Zarządu
Janusz Żółtowski - Członek Zarządu

Skład osobowy Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej wybranej przez Walne Zgromadzenie w 2023 roku:

Przewodniczący Rady Marian Frąckiewicz
Zastępca Przewodniczącego Rady Zbigniew Fiderewicz
Sekretarz Rady Witold Waczyński
Komisja Rewizyjna Grażyna Matuszak
Paweł Modrzyński
Łukasz Walkusz
Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Kazimierz Szajbach
Grażyna Matuszak
Michał Zaradny
Komisja Społeczno - Samorządowa Kamila Beszczyńska
Łukasz Walkusz
Krystyna Gembala
Komisja Inwestycyjna Jan Rosiński
Krystyna Gembala
Michał Zaradny
Komisja Telewizji Kablowej Zbigniew Fiderewicz
Witold Waczyński
Paweł Modrzyński

Informujemy, że Spotkania członków i mieszkańców Spółdzielni z Zarządem i Radą Nadzorczą odbywają się po wcześniejszym telefonicznym umówieniu.