2023-04-25

Zmiana opłaty za wodę i ścieki

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Toruniu informuje, że decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku w dn. 11.04.2023 r. zatwierdzona została nowa, obowiązująca od 27.04.2023 r., taryfa obejmująca stawki cen i opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Torunia.

W związku z powyższym informujemy, że stawka naliczanej opłaty za zimną wodę w zasobach MSM, pobieranej w formie zaliczki, pozostaje do 30.06.2023 r. na niezmienionym poziomie tj. 9,72 zł/m3. Uwzględnienie stawki wynikającej z nowej taryfy nastąpi w rozliczeniu zużycia wody za II kwartał 2023 r. Nowa wysokość opłaty, tj. 10,66 zł/m3 obowiązywać będzie od 01.07.2023 r.