następny
poprzedni
60 lecie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej
Oferujemy na sprzedaż nowe mieszkania zlokalizowane na Osiedlu JAR w Toruniu.
Oferujemy na sprzedaż nowe mieszkania zlokalizowane na Osiedlu JAR w Toruniu.
Oferujemy na sprzedaż nowe mieszkania zlokalizowane na Osiedlu JAR w Toruniu.

eSaldo

Internetowa obsługa kontrahenta

Informujemy, że istnieje możliwość sprawdzenia stanu konta czynszowego za pośrednictwem Internetu. Sprawdzić można m.in.naliczenia opłat za dany miesiąc, zaksięgowane wpłaty oraz rozliczenia i korekty z tytułu zużytych mediów. Powyższa usługa stanowi integralną część systemu komputerowego, funkcjonującego w MSM. Oznacza to, że w danej chwili informacje w Internecie są identyczne z tymi, które posiada Spółdzielnia, a wszystkie zmiany są natychmiast widoczne na stronie MSM.

Osoby zainteresowane korzystaniem z tej usługi (właściciel lokalu lub osoba upoważniona) zapraszamy z dowodem osobistym do siedziby Spółdzielni w celu aktywacji (pawilon przy ul.Tuwima 9, parter - Biuro Obsługi Mieszkańców).

Korzystanie z usługi jest bezpłatne.

eSaldo
kontakt

87-100 Toruń, ul. Tuwima 9
56 622-41-15 Biuro inf. w.20
56 691-81-15 Biuro inf. w.20
tel/fax - 56 622-59-15
email: msm@msm.torun.pl

© 2012 MSM Toruń