następny
poprzedni
Nagroda w konkursie PZITB
Nagorda w Ogólnopolskim Konkursie „Nie tylko mieszkanie”
Oferujemy na sprzedaż nowe mieszkania zlokalizowane na Osiedlu JAR w Toruniu.
Oferujemy na sprzedaż nowe mieszkania zlokalizowane na Osiedlu JAR w Toruniu.
Oferujemy na sprzedaż nowe mieszkania zlokalizowane na Osiedlu JAR w Toruniu.
2019-09-12

Przetarg na na realizację budynków mieszkalnych

O  G   Ł   O  S   Z   E   N   I   E

 

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Toruniu ul. Tuwima 9

ogłasza

przetarg nieograniczony w na realizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Hubego 39 – 39B Toruniu

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz dokumentację projektową można odebrać w siedzibie Zamawiającego ul. Tuwima 9 Dział Inwestycji - pokój nr 27 od godz. 8:00 do 14:00.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia 26.09.2019 r. godz. 13:00.

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, a także prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

 

docSpecyfikacja - Hubego 39-39B
pdfZałączniki Hubego 39-39B

 

O  G   Ł   O  S   Z   E   N   I   E

 

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Toruniu ul. Tuwima 9

ogłasza

przetarg nieograniczony w na realizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Hubego 41 – 41B Toruniu

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz dokumentację projektową można odebrać w siedzibie Zamawiającego ul. Tuwima 9 Dział Inwestycji - pokój nr 27 od godz. 8:00 do 14:00.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia 26.09.2019 r. godz. 13:00.

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, a także prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

 

docSpecyfikacja - Hubego 41-41B
pdfZałączniki Hubego 41-41B
kontakt

87-100 Toruń, ul. Tuwima 9
56 622-41-15 Biuro inf. w.20
56 691-81-15 Biuro inf. w.20
tel/fax - 56 622-59-15
email: msm@msm.torun.pl

© 2012 MSM Toruń