następny
poprzedni
----- Postępowanie oraz kontakt ze Spółdzielnią w związku z chorobą COVID-19 >>>>>   Wnioski i druki do pobrania 
2020-06-24

Nabór ofert na wykonanie książeczek opłat

 

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Toruniu ogłasza nabór ofert na wykonanie książeczek opłat na 2021 r.

Informacji udziela i specyfikacje wydaje Dział Administracyjno-Pracowniczy przy ul. Tuwima 9 /pokój nr 29/, telefon kontaktowy  /56/ 691-81-15 wewn. 37.

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Tuwima 9, w zamkniętych kopertach z napisem „Książeczki opłat na 2021 r.” w terminie  do 20.07.2020  r. do godz. 14ºº .

kontakt

87-100 Toruń, ul. Tuwima 9
56 622-41-15 Biuro inf. w.20
56 691-81-15 Biuro inf. w.20
tel/fax - 56 622-59-15
email: msm@msm.torun.pl

© 2012 MSM Toruń