następny
poprzedni
60 lecie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej
Oferujemy na sprzedaż nowe mieszkania zlokalizowane na Osiedlu JAR w Toruniu.
Oferujemy na sprzedaż nowe mieszkania zlokalizowane na Osiedlu JAR w Toruniu.
Oferujemy na sprzedaż nowe mieszkania zlokalizowane na Osiedlu JAR w Toruniu.

Zarząd i Rada Nadzorcza

Zarząd Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej  w Toruniu przy ul. Tuwima 9 przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków  w każdy wtorek tygodnia w godz. 1000-1200 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym tel.56 622-41-15, 56 622- 18-49

Członkowie Rady Nadzorczej MSM przyjmują w pierwszy wtorek miesiąca w godz. 16.00 – 17.00 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym tel.56 622-41-15, 56 622- 18-49  

Skład osobowy Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej:


Sławomir Konieczka - Prezes Zarządu

Ewa Kurczewska - Zastępca Prezesa Zarządu

Janusz Żółtowski - Członek Zarządu

 


Skład osobowy Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej wybranej przez Walne Zgromadzenie w 2015 roku:

 

Przewodniczący Rady

 

Zdzisław Bobiński

Zastępca Przewodniczącego Rady

 

Waldemar Modrzyński

Sekretarz Rady

 

Kazimierz Szajbach

Komisja Rewizyjna

Witold Waczyński

Bogdan Sowiński

Jan Rosińki

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

Kazimierz Szajbach

Mirosława Nijaki

Bogdan Sowiński

Komisja Społeczno-Samorządowa

Mirosława Nijaki

Krystyna Zaleska

Lidia Stupak-Komorowska

Paweł Wiśniewski

Komisja Inwestycyjna

Jan Rosiński

Bogdan Sowiński

Paweł Wiśniewski

Komisja Telewizji Kablowej

Waldemar Modrzyński

Krystyna Zaleska

Lidia Stupak-Komorowska

 

 

 

kontakt

87-100 Toruń, ul. Tuwima 9
56 622-41-15 Biuro inf. w.20
56 691-81-15 Biuro inf. w.20
tel/fax - 56 622-59-15
email: msm@msm.torun.pl

© 2012 MSM Toruń