następny
poprzedni
----- Postępowanie oraz kontakt ze Spółdzielnią w związku z chorobą COVID-19 >>>>>   Wnioski i druki do pobrania 

Zarząd i Rada Nadzorcza

Zarząd Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej  w Toruniu przy ul. Tuwima 9 przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków  w każdy wtorek tygodnia w godz. 1000-1200 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym tel.56 622-41-15, 56 622- 18-49

Członkowie Rady Nadzorczej MSM przyjmują w drugi wtorek miesiąca w godz. 16.00 – 17.00 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym tel.56 622-41-15, 56 622- 18-49  

Skład osobowy Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej:


Sławomir Konieczka - Prezes Zarządu

Ewa Kurczewska - Zastępca Prezesa Zarządu

Janusz Żółtowski - Członek Zarządu

 


Skład osobowy Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej wybranej przez Walne Zgromadzenie w 2018 roku:

 

Przewodniczący Rady

 

Marian Frąckiewicz

Zastępca Przewodniczącego Rady

 

Waldemar Modrzyński

Sekretarz Rady

 

Mirosława Nijaki

Komisja Rewizyjna

Grażyna Matuszak

Krystyna Zaleska

Michał Zaradny

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

Zdzisław Bobiński

Bogdan Sowiński

Michał Zaradny

Komisja Społeczno-Samorządowa

Mirosława Nijaki

Lidia Stupak

Paweł Wiśniewski

Komisja Inwestycyjna

Bogdan Sowiński

Michał Zaradny

Krystyna Gembala

Komisja Telewizji Kablowej

Waldemar Modrzyński

Krystyna Zaleska

Lidia Stupak

 

 

 

kontakt

87-100 Toruń, ul. Tuwima 9
56 622-41-15
56 691-81-15
Biuro informacji w. 20 i 74
tel/fax - 56 622-59-15
email: msm@msm.torun.pl

© 2012 MSM Toruń