następny
poprzedni
Nagroda dla Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Konkursie PZITB "Budowa Roku 2015".
Oferujemy na sprzedaż nowe mieszkania zlokalizowane na Osiedlu JAR w Toruniu.
 Oferujemy nowe mieszkania w budynku mieszkalnym przy ul. Małachowskiego 7-9 w Toruniu.
2017-04-18

Nabór ofert na nabycie odrębnej własności lokalu

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Toruniu przy ul. Tuwima 9 ogłasza  nabór ofert na nabycie odrębnej własności lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w Toruniu przy ul. Słowackiego 109/30:   powierzchnia 38,80 m2  – 2 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, przedpokój, położonego na IX piętrze. Wartość prawa 138.000 zł + koszty aktu notarialnego.

Mieszkanie można oglądać w dni robocze po uzgodnieniu terminu z Administracją Osiedla  - tel. (56) 622-39-02.

Z osobą zakwalifikowaną, która złożyła najkorzystniejszą finansowo ofertę zawarta zostanie umowa o przeniesienie odrębnej własności  lokalu.

Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mają członkowie oczekujący na mieszkanie w MSM.

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „przetarg na lokal mieszkalny przy ul. Słowackiego 109/30” należy składać w sekretariacie MSM przy ul. Tuwima 9 w terminie do 05.05.2017r. do godz.1500.

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest wpłata do dnia 05.05.2017r. do godz.1400 w kasie Spółdzielni wadium w kwocie 5.000 zł. Wadium  przepada na rzecz Spółdzielni, jeżeli oferent którego oferta została wybrana nie dokona wpłaty zaoferowanego wkładu budowlanego w wyznaczonym przez Spółdzielnię terminie.

Termin otwarcia ofert:  09.05.2017r.

Informacji udzielają pracownicy działu członkowskiego - mieszkaniowego pok. nr 21-22 przy    ul. Tuwima 9 lub telefonicznie (56) 622-41-15 wew. 64 lub 697-707-243.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty.

kontakt

87-100 Toruń, ul. Tuwima 9
56 622-41-15 Biuro inf. w.20
56 691-81-15 Biuro inf. w.20
tel/fax - 56 622-59-15
email: msm@msm.torun.pl

© 2012 MSM Toruń