następny
poprzedni
----- Postępowanie oraz kontakt ze Spółdzielnią w związku z chorobą COVID-19 >>>>>   Wnioski i druki do pobrania 
2021-01-18

Nabór ofert na najem lokalu użytkowego

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Toruniu przy ul. Tuwima 9 ogłasza  nabór ofert na najem lokalu użytkowego o powierzchni 22,30 m2,  zlokalizowanego w budynku mieszkalnym przy ul. Witkowskiego 5D w Toruniu.

Cena wywoławcza: 399 zł netto/m-c (+23% VAT).

Oferty cenowe netto w zamkniętych kopertach z napisem „nabór ofert na najem lokalu użytkowego przy ul. Witkowskiego 5D” należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Tuwima 9 w terminie do 29.01.2021r. do godz. 1400. Prosimy również o załączenie dodatkowej informacji o charakterze planowanej działalności w ww. lokalu.

Termin rozpatrzenia i wyboru ofert: 02.02.2021r.

Z osobą zakwalifikowaną, która złoży najlepszą finansowo ofertę zawarta zostanie umowa najmu na ww. lokal użytkowy.

Wygrywający przetarg w dniu podpisania umowy najmu wpłaca kaucję w wysokości trzymiesięcznego czynszu najmu (liczonej od wartości netto).

Więcej informacji udzielają pracownicy działu członkowsko-mieszkaniowego przy ul. Tuwima 9; tel. 56 622-41-15 wew. 64, tel. kom 697-707-243.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty.

kontakt

87-100 Toruń, ul. Tuwima 9
56 622-41-15 Biuro inf. w.20
56 691-81-15 Biuro inf. w.20
tel/fax - 56 622-59-15
email: msm@msm.torun.pl

© 2012 MSM Toruń