następny
poprzedni
----- Postępowanie oraz kontakt ze Spółdzielnią w związku z chorobą COVID-19 >>>>>   Wnioski i druki do pobrania 
Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa oferuje nowe mieszkania na Osiedlu Letnia 2.
Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa oferuje nowe mieszkania na Osiedlu JAR.
2022-06-27

Nabór ofert na nabycie odrębnej własności lokalu mieszkalnego

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Toruniu przy ul. Tuwima 9 ogłasza  nabór ofert na nabycie odrębnej własności lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w Toruniu, przy ul. Legionów 51A/7:   powierzchnia 58,49 m2, składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, w.c. i przedpokoju, położonego na III piętrze budynku. Cena wywoławcza 347.000 zł + koszty aktu notarialnego.

Mieszkanie można oglądać w dniach 04-05.07.2022 r., po uzgodnieniu terminu z Administracją Osiedla  Lelewela i Kołłątaja -  tel. 56 655 27 77.

Z osobą zakwalifikowaną, która złoży najkorzystniejszą finansowo ofertę, zawarta zostanie umowa o przeniesienie odrębnej własności  lokalu.

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg na lokal mieszkalny nr 7 przy ul. Legionów 51A” należy składać w sekretariacie MSM przy ul. Tuwima 9 w terminie do 08.07.2022 r., do godz. 1400.

Oferta powinna zawierać:

  1. imię i nazwisko oraz dokładny adres i telefon oferenta,
  2. oświadczenie o przyjęciu bez zastrzeżeń do wiadomości stanu technicznego lokalu oraz braku roszczeń z tego tytułu względem Spółdzielni w przypadku wygrania przetargu,
  3. oświadczenie o zapoznaniu się z postanowieniami „Regulaminu przeprowadzania przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu” obowiązującego w Spółdzielni (www.msm.torun.pl),
  4. proponowaną kwotę (nie niższą niż cena wywoławcza wartości rynkowej),
  5. podpis oferenta.

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest wpłata do dnia 08.07.2022 r. do godz. 1400 na konto Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu nr 62 1020 5011 0000 9602 0095 1913 wadium w kwocie 5.000 zł. Wadium  przepada na rzecz Spółdzielni, jeżeli oferent, którego oferta została wybrana nie dokona wpłaty zaoferowanego wkładu budowlanego w wyznaczonym przez Spółdzielnię terminie.

Termin otwarcia ofert:  12.07.2022 r.

Informacji udzielają pracownicy działu członkowsko-mieszkaniowego przy  ul. Tuwima 9 lub telefonicznie (56) 622 41 15 wew. 64 lub 697 707 243.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do możliwości unieważnienia przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

kontakt

87-100 Toruń, ul. Tuwima 9
56 622-41-15
56 691-81-15
Biuro informacji w. 20 i 74
tel/fax - 56 622-59-15
email: msm@msm.torun.pl

© 2012 MSM Toruń