następny
poprzedni
Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa oferuje nowe mieszkania na Osiedlu Letnia 2.
Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa oferuje nowe mieszkania na Osiedlu JAR.

Jak załatwić sprawę

Biuro Obsługi Mieszkańca, czyli co możemy załatwić na miejscu.

 • udzielanie szybkiej i sprawnej informacji o stanie finansowym konta mieszkańców MSM
 • wyjaśnianie i ustalanie salda płatności
 • wystawianie zaświadczeń dotyczących własności lokalu, zadłużenia, księgi wieczystej itp.
 • przyjmowanie dokumentów dotyczących spraw majątkowych: kupno-sprzedaż, spadek,
 • darowizna, zamiana, członkostwo-współczłonkostwo.
 • potwierdzanie wniosku do dodatku mieszkaniowego oraz udzielanie informacji o kryteriach jakie trzeba spełnić w celu otrzymania dofinansowania
 • udzielanie informacji o miejscu i trybie załatwiania spraw dotyczących np. wymiany okien, napraw i awarii.
 • ogólne informacje dotyczące TVK

Informacje udzielane są właścicielom lokali lub osobom do tego upoważnionym na miejscu po okazaniu dowodu tożsamości. Przy informacji telefonicznej niezbędne jest podanie numeru ewidencyjnego tj. indeksu z książeczki opłat.

Biuro Obsługi Mieszkańca mieści się w siedzibie spółdzielni przy ul. Tuwima 9 na parterze.

Jak zostać członkiem Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej

Aby zostać członkiem MSM należy:

 • kupić mieszkanie w MSM (nowe lub w obrocie wtórnym)
 • otrzymać lokal mieszkalny, użytkowy, lokal niemieszkalny (garaż) w darowiźnie, spadku, w wyniku zamiany itp.

O członkostwo można się ubiegać również w sytuacji, gdy małżonek jest członkiem MSM

Do pobrania – deklaracja członkowska – załącznik

Co zrobić w przypadku powstania zaległości z tytułu czynszu, kredytu lub innych zobowiązań wobec MSM ?

W razie powstania zaległości z tytułu czynszu, kredytu lub innych nie  należy się uchylać od wizyt w MSM, przeciwnie wyspecjalizowane osoby pomogą w rozwiązaniu problemu. Jednym z wielu możliwości wyjścia z kłopotów jest spisanie oświadczenia o raty, które umożliwiają powolną  likwidację powstałego zadłużenia.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt w dziale windykacji pokój 21-22 na I piętrze, pod numerem telefonu (056) 622-41-15 wew. 64 lub pod adresem mailowym:  msm_windykacja@tvk.torun.pl

Jak ustanowić odrębną własność lokalu?

Proces ustanowienia odrębnej własności lokalu rozpoczyna się od złożenia przez osobę zainteresowaną wniosku, a kończy się podpisaniem umowy ze spółdzielnią o przeniesienie własności lokalu w formie aktu notarialnego i wpisem do księgi wieczystej.
Ustanowienie prawa odrębnej własności dotyczy lokali spółdzielczych, zarówno własnościowych, jak i lokatorskich.

Z osobą, której przysługuje LOKATORSKIE prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu:

 • spłaty zadłużenia kredytowego wraz z odsetkami
 • spłaty nominalnej kwoty umorzenia kredytu w części przypadającej na dany lokal
 • spłaty zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych

Koszty z tytułu zawarcia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej ponosi wnioskodawca.

Do pobrania komplet dokumentów – załączniki.

nasze sprawy
Jak załatwić sprawę
kontakt

87-100 Toruń, ul. Tuwima 9
56 622-41-15
56 691-81-15
Biuro informacji w. 20 i 74
tel/fax - 56 622-59-15
email: msm@msm.torun.pl

© 2012 MSM Toruń