następny
poprzedni
----- Postępowanie oraz kontakt ze Spółdzielnią w związku z chorobą COVID-19 >>>>>   Wnioski i druki do pobrania 
Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa oferuje nowe mieszkania na Osiedlu Letnia 2.
Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa oferuje nowe mieszkania na Osiedlu JAR.

TELEWIZJA TORUŃ

 

Informacja na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku

o radiofonii i telewizji

(Dz.U.2020.805 – tekst jednolity)

 

W związku z obowiązkami wynik ającymi z przepisów ustawy z dnia

29 grudnia 1992 roku oradiofonii i telewizji (Dz.U.2020.805 –

tekst jednolity), Zarząd Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej

z siedzibą w Toruniu niniejszym informuje:

 

1.W skład Zarządu Spółdzielni wchodzą:

Sławomir Konieczka - Prezes Zarządu

Ewa Kurczewska - Zastępca Prezesa Zarządu

Janusz Żółtowski - Członek Zarządu

2. W skład Rady Nadzorczej Spółdzielni wchodzą:

Zdzisław Bobiński

Marian Frąckiewicz

Krystyna Gembala

Grażyna Matuszak

Waldemar Modrzyński

Mirosława Nijaki

Bogdan Sowiński

Lidia Stupak

Paweł Wiśniewski

Krystyna Zaleska

Michał Zaradny

3. Spółdzielnia jest nadawcą programu telewizyjnego „TV Toruń”

oraz wydawcą miesięcznika „Nasze Sprawy”.

4. Informacja o beneficjentach rzeczywistych ujawniona

w „Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych”:

Sławomir Andrzej Konieczka – Prezes Zarządu

Ewa Maria Kurczewska – Członek Zarządu

Janusz Sławomir Żółtowski – Członek Zarządu

Ireneusz Edward Tomasik - Pełnomocnik

5. Dane teleadresowe:

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Tuwima 9, 87-100 Toruń

tel. 56 691 81 15, 56 622 41 15, e-mail: msm@msm.torun.pl

adres internetowy: https://www.msm.torun.pl

 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (01-015 Warszawa, Skwer kard.

S. Wyszyńskiego 9) jest organem właściwym w sprawach radiofonii

i telewizji, a Spółdzielnia podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej.

 

nasze sprawy
Jak załatwić sprawę
kontakt

87-100 Toruń, ul. Tuwima 9
56 622-41-15
56 691-81-15
Biuro informacji w. 20 i 74
tel/fax - 56 622-59-15
email: msm@msm.torun.pl

© 2012 MSM Toruń