następny
poprzedni
----- Postępowanie oraz kontakt ze Spółdzielnią w związku z chorobą COVID-19 >>>>>   Wnioski i druki do pobrania 
Praktyczne sposoby na oszczędzanie
Dzień otwarty na Osiedlu Letnia
Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa oferuje nowe mieszkania na Osiedlu Letnia 2.
Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa oferuje nowe mieszkania na Osiedlu JAR.

Nabór ofert na najem lokalu użytkowego nr 2 przy ul. Mickiewicza 55

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Toruniu przy ul. Tuwima 9 ogłasza  nabór ofert na najem lokalu użytkowego nr 2 o powierzchni 41,50 m2,  zlokalizowanego na parterze w budynku przy ul. Mickiewicza 55 w Toruniu.

Cena wywoławcza: 540,76 zł netto/m-c (+ VAT).

Oferty cenowe netto w zamkniętych kopertach z napisem „Nabór ofert na najem lokalu użytkowego nr 2 przy ul. Mickiewicza 55” należy składać w sekretariacie MSM przy ul. Tuwima 9 w Toruniu w terminie do 14.10.2022r., do godz. 1400. Prosimy również o załączenie dodatkowej informacji o charakterze planowanej działalności w ww. lokalu.

Termin rozpatrzenia i wyboru ofert: 18.10.2022r.

Z osobą zakwalifikowaną, która złoży najlepszą finansowo ofertę zawarta zostanie umowa najmu na ww. lokal użytkowy.

Wygrywający przetarg w dniu podpisania umowy najmu jest zobowiązany do wpłaty kaucji w wysokości trzymiesięcznego czynszu najmu (liczonej od wartości netto).

Więcej informacji udzielają pracownicy Działu Członkowsko-Mieszkaniowego przy ul. Tuwima 9 w Toruniu; tel. 56 622-41-15 wew. 64; kom. 697-707-243.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty.

nasze sprawy
Jak załatwić sprawę
kontakt

87-100 Toruń, ul. Tuwima 9
56 622-41-15
56 691-81-15
Biuro informacji w. 20 i 74
tel/fax - 56 622-59-15
email: msm@msm.torun.pl

© 2012 MSM Toruń