ISO 9001:2015

W roku 2006 Spółdzielnia uzyskała certyfikat ISO 9001 nadany przez firmę certyfikującą ISOQAR.

Certyfikat z normą ISO PN-EN 9001:2015 został ponownie potwierdzony i przedłużono jego ważność do 16 marca 2024 roku.