Obowiązek Informacyjny Nadawcy

Informacja na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji (Dz.U.2020.805 – tekst jednolity)

W związku z obowiązkami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia  29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji (Dz.U.2020.805 – tekst jednolity), Zarząd Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Toruniu niniejszym informuje:

 1. Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Toruniu jest nadawcą programu telewizyjnego o nazwie "Telewizja Toruń".
 2. Firma nadawcy: Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Toruniu.
 3. Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organów nadawcy: Zarząd i Rada Nadzorcza
 4. Adres siedziby: 87-100 Toruń, ul. Tuwima 9
 5. Adres korespondencyjny: Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Tuwima 9, 87-100 Toruń
 6. Pozostałe dane kontaktowe:
  tel. 56 691 81 15, 56 622 41 15
  e-mail: msm@msm.torun.pl
  adres internetowy: https://www.msm.torun.pl
 7.  Spółdzielnia zapewnia dostęp do danych identyfikujących beneficjentów rzeczywistych ujawnionych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych, o którym mowa w Art. 55 Ustawy z dnia 01.03.2018r., o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu: https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/wyszukaj
 8. Spółdzielnia jest nadawcą programu telewizyjnego "TV Toruń" oraz wydawcą miesięcznika "Nasze Sprawy".

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (01-015 Warszawa, Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9) jest organem właściwym w sprawach radiofonii i telewizji, a Spółdzielnia podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej.