2023-12-28

DEFIBRYLATOR AED – sprzęt ratujący życie ufundowany przez UNIQA S.A.

Z przyjemnością informujemy, że firma UNIQA S.A. przychyliła się do naszej inicjatywy i sfinansowała koszt zakupu przenośnego defibrylatora AED oraz przeszkolenia grupy pracowników MSM w zakresie podstawowych zabiegów resuscytacyjnych przy użyciu w/w sprzętu.

Defibrylator AED to nowoczesne urządzenie medyczne pomagające ratować ludzkie życie.

Urządzenie zainstalowane zostało w siedzibie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu przy ul. Tuwima 9 w Biurze Obsługi Mieszkańców (parter budynku).

Cieszy nas, że możemy liczyć na pomoc ludzi, dla których zdrowie i życie jest cenną wartością.