2024-04-24

Ceny ciepła

4 kwietnia 2024 r. PGE Toruń S.A. przekazało informację o zmianie cen poszczególnych grup taryfowych dla odbiorców ciepła. Nowe ceny i stawki opłat obowiązują od 1 kwietnia 2024 r. i są wynikiem zatwierdzonej decyzją Prezesa URE w dn. 22 lutego 2024 r. taryfy dla ciepła dla Geotermii Toruń Sp. z o. o. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wzrost cen ciepła dla gospodarstw domowych i odbiorców uprawnionych do wsparcia nie może być jednak wyższy niż 40% od cen obowiązujących 30 września 2022 r.

Dla największej grupy taryfowej w zasobach MSM ceny ciepła w odniesieniu do lokali mieszkalnych zmieniały się w następujący sposób:

  • od 1 czerwca 2022 r. – wzrost opłat zmiennych tj. zależnych od ilości zużytej energii cieplnej o 32,82% i opłat stałych tj. niezależnych od ilości zużytej energii cieplnej o 42,94%,
  • od 1 października 2022 r. – wzrost opłat zmiennych o 29,97% i spadek opłat stałych o 31,08%,
  • od 15 października 2022 r. – wzrost opłat zmiennych o 1,06% i opłat stałych o 12,47%,
  • od 1 stycznia 2023 r. – wzrost opłat zmiennych o 5,68% i opłat stałych o 30,67%,
  • od 1 maja 2023 r. – wzrost opłat zmiennych o 0,92% i opłat stałych o 7,53%,
  • od 5 stycznia 2024 r. – opłaty zmienne na niezmienionym poziomie i spadek opłat stałych o 1,22 %.
  • od 1 kwietnia 2024 r. – opłaty zmienne na niezmienionym poziomie i wzrost opłat stałych o 2,55 %.

Dodatkowo od 1 stycznia 2023 r. stawka podatku VAT na ciepło sieciowe została przywrócona do poziomu 23% (w ramach rządowej tarczy antyinflacyjnej stawka ta do 31 grudnia 2022 r. wynosiła 5%).

Wysokość zaliczek na centralne ogrzewanie dla budynków stanowiących zasób MSM, do których ciepło dostarczane jest z PGE Toruń S.A., uwzględnia aktualne ceny ciepła i rządowe mechanizmy obowiązujące na chwilę obecną do 30 czerwca 2024 r. Pamiętać należy, że istotą wyliczenia nowego wymiaru przedmiotowej opłaty jest jedynie zminimalizowanie ryzyka powstania niedopłaty w wyniku rocznego rozliczenia kosztów.


Obowiązek informacyjny o zmianie cen ciepła

W związku z wejściem w życie Ustawy z dn. 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła (…) Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Toruniu informuje, że zgodnie z zapisami w/w ustawy Prezes URE w dn. 23.02.2023r. opublikował ceny maksymalne ciepła, na podstawie których PGE Toruń S.A. dokonało zmian dotychczasowych cen.


Aktualne ceny i stawki opłat za ciepło obowiązujące od 01.04.2024 r. dostępne są na stronie PGE Toruń. S.A. https://pgetorun.pl/strefa-klienta/taryfa-dla-ciepla.