2023-03-21

Rosnące ceny ciepła

14 kwietnia 2023 r. PGE Toruń S.A. przekazało informację o zmianie cen poszczególnych grup taryfowych dla odbiorców ciepła. Nowe ceny i stawki opłat obowiązują od 1 maja 2023 r. i są wynikiem zatwierdzonej decyzją Prezesa URE w dn. 13 kwietnia 2023 r. zmiany taryfy na ciepło dla PGE Toruń S.A. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wzrost cen ciepła dla gospodarstw domowych i odbiorców uprawnionych do wsparcia nie może być wyższy niż 40% od cen obowiązujących 30 września 2022 r.

Zaznaczyć należy, że na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy jest to już piąta zmiana cen i stawek opłat za ciepło dostarczane przez PGE Toruń S.A. Dla największej grupy taryfowej w zasobach MSM ceny ciepła w tym okresie zmieniały się w odniesieniu do lokali mieszkalnych w następujący sposób:

  • od 1 czerwca 2022 r. – wzrost opłat zmiennych tj. zależnych od ilości zużytej energii cieplnej o 32,82% i opłat stałych tj. niezależnych od ilości zużytej energii cieplnej o 42,94%,
  • od 1 października 2022 r. – wzrost opłat zmiennych o 29,97% i spadek opłat stałych o 31,08%,
  • od 15 października 2022 r. – wzrost opłat zmiennych o 1,06% i opłat stałych o 12,47%,
  • od 1 stycznia 2023 r. – wzrost opłat zmiennych o 5,68% i opłat stałych o 30,67%,
  • od 1 maja 2023 r. – wzrost opłat zmiennych o 0,92% i opłat stałych o 7,53%.

Dodatkowo od 1 stycznia 2023 r. stawka podatku VAT na ciepło sieciowe została przywrócona do poziomu 23% (w ramach rządowej tarczy antyinflacyjnej stawka ta do 31 grudnia 2022 r. wynosiła 5%).

Powyższe przekłada się na wzrost cen ciepła (brutto) obowiązujących od 1 maja 2023 r. względem cen (brutto) z 1 maja 2022 r. w przypadku opłat zmiennych o 117,96%, a w przypadku opłat stałych o 82,37%.

Nadmieniamy, że wysokość zaliczek na centralne ogrzewanie dla budynków stanowiących zasób MSM, do których ciepło dostarczane jest z PGE Toruń S.A., ustalona została z uwzględnieniem obowiązujących cen ciepła i rządowych mechanizmów. Pamiętać należy jednak, że istotą wyliczenia nowego wymiaru przedmiotowej opłaty jest jedynie zminimalizowanie ryzyka powstania niedopłaty w wyniku rocznego rozliczenia kosztów.