Sprawy, które załatwisz w administracji osiedla

Każde osiedle Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej posiada swoją Administrację. Pamiętaj o tym, bo w bardzo wielu kwestiach związanych z Twoim mieszkaniem i z budynkiem, w którym mieszkasz, uzyskasz konkretną pomoc i załatwisz wiele spraw, takich jak:

  • zgłoszenie usterek technicznych i awarii w mieszkaniu, budynku oraz na terenie administracji;
  • zgłoszenie uwag dotyczących spraw porządkowych w budynku i na terenie osiedla;
  • uzyskanie zgody na postawienie na terenie osiedla worków na gruz poremontowy typu Big Bag;
  • uaktualnienie stanu osobowego mieszkań oraz danych teleadresowych;
  • składanie pism i wniosków adresowych do MSM;
  • pobieranie i składanie wniosków o zawarcie polisy ubezpieczeniowej z Uniqa TU;
  • uzyskanie informacji na temat zasad dofinansowania do wymiany stolarki okiennej wraz ze złożeniem wniosku;
  • uzyskanie innych informacji o sposobie załatwienia spraw nie będących w kompetencji administracji.

Administracja Osiedla Młodych i Kochanowskiego
ul. Gałczyńskiego 27
tel. 56 622 39 02
e-mail: aomik@msm.torun.pl

Osiedle Letnia
ul. Witkowskiego 3
tel. 56 649 66 49
e-mail: letnia@msm.torun.pl

Administracja Osiedla Chrobrego, Dekerta i Antczaka
ul. Wojska Polskiego 43/45
tel. 56 623 13 20
e-mail: aochid@msm.torun.pl

Administracja Osiedla Lelewela i Kołłątaja
ul. Lelewela 3
tel. 56 655 27 77, 56 655 27 86
e-mail: aolik@msm.torun.pl

Osiedle Jar
ul. Freytaga 18
tel. 56 637 17 00
e-mail: aoj@msm.torun.pl