Biuro Obsługi Mieszkańca

Biuro Obsługi Mieszkańca funkcjonuje i zaprasza do siebie mieszkańców MSM od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15 (wtorki do godz. 17). Biuro mieści się na parterze siedziby MSM przy ul. Tuwima 9.

Biuro Obsługi Mieszkańca (BOM) pomoże Państwu m.in. w zakresie:

  • informacji dotyczących stanu finansowego konta bieżących opłat eksploatacyjnych;
  • uzyskaniu zaświadczenia o tytule prawnym do lokalu i niezaleganiu;
  • złożenia dokumentów po nabyciu lokalu w zasobach MSM;
  • informacji o trybie uzyskania członkostwa w Spółdzielni;
  • informacji i potwierdzenia dodatku mieszkaniowego;
  • informacji o procesie ustanowienia i przeniesienia własności lokalu;
  • rozliczeń wody i centralnego ogrzewania, okresów rozliczeniowych i terminu przekazania rozliczeń mieszkańcom.

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: tel. 56 622 41 15 wew. 20, 74.