eSaldo - Internetowa obsługa kontrahenta

Informujemy, że istnieje możliwość sprawdzenia stanu konta czynszowego, kredytowego itp. za pośrednictwem Internetu. Sprawdzić można m.in. naliczenia opłat za dany miesiąc, zaksięgowane wpłaty oraz rozliczenia i korekty z tytułu zużytych mediów. Dostępne są również podstawowe informacje dotyczące posiadanych lokali, danych członkowskich i udziałów. W oddzielnej sekcji znajduje się korespondencja dotycząca m in. zmian opłat, którą można pobrać jako plik w formacie PDF.

Powyższa usługa stanowi integralną część systemu komputerowego, funkcjonującego w MSM. Oznacza to, że w danej chwili informacje w Internecie są identyczne z tymi, które posiada Spółdzielnia, a wszystkie zmiany są natychmiast widoczne na stronie MSM.

Osoby zainteresowane korzystaniem z powyższej usługi (właściciel lokalu, pełnomocnik lub osoba upoważniona) zapraszamy do Biura Obsługi Mieszkańców w pawilonie przy ul. Tuwima 9.

Ze względu na ochronę danych osobowych prosimy pamiętać o posiadaniu dokumentu tożsamości niezbędnego przy aktywacji usługi.

Korzystanie z usługi jest bezpłatne.

Zaloguj się i sprawdź stan swojego konta