Administracje osiedlowe

Administracja Osiedla Młodych i Kochanowskiego
ul. Gałczyńskiego 27
tel. 56 622 39 02
a-mail: aomik@msm.torun.pl

Osiedle Letnia
ul. Witkowskiego 3
Tel. 56 649 66 49
e-mail: letnia@msm.torun.pl


Administracja Osiedla Chrobrego, Dekerta i Antczaka
ul. Wojska Polskiego 43/45
Tel. 56 623 13 20
e-mail: aochid@msm.torun.pl


Administracja Osiedla Lelewela i Kołłątaja
ul. Lelewela 3
tel. 56 655 27 77, 56 655 27 86
e-mail: aolik@msm.torun.pl

Osiedle Jar
ul. Freytaga 18
tel. 56 637 17 00
e-mail: aoj@msm.torun.pl