O nas

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Toruniu została założona 25 kwietnia 1958 r.

Głównym celem było zapewnienie lokali mieszkalnych członkom Spółdzielni oraz zaspokojenie ich potrzeb bytowych i kulturalnych. Podstawowym aktem normatywnym Spółdzielni był i jest statut określający zasady jej funkcjonowania. Budownictwo mieszkaniowe w perspektywie sześćdziesięciu pięciu lat przeszło ogromną transformację. Wynika to przede wszystkim z wielu zmian społecznych, technologicznych i kulturowych. Mijają kolejne lata działalności Spółdzielni, nie zmieniło się główne założenie: – dbałość i troska o wspólne dobro. „Własne M” w naszym społeczeństwie, uważane jest za dobro najwyższe.

Aktualnie Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa zarządza ponad 200 budynkami mieszkalnymi, z ponad 10 tys. mieszkań o łącznej powierzchni przekraczającej 475 tys. m2 , w których zamieszkuje ok.17 tys. osób, co stanowi 10 % ogółu mieszkańców Torunia. Od 1958 r. MSM nieprzerwalnie prowadzi działalność inwestycyjną. Osiedla mieszkaniowe znajdują się w bardzo atrakcyjnych lokalizacjach, zarówno dla osób ceniących spokój i ciszę, a także dla osób chcących mieszkać blisko centrum.

MSM posiada również lokale biurowe i pawilony handlowo – usługowe przeznaczone pod wynajem. Prowadzimy; gospodarkę zasobami mieszkaniowymi, działalność inwestycyjną oraz społeczną, oświatową i kulturalną. Posiadamy własną telewizję kablową, która świadczy usługi telekomunikacyjne (telewizja, internet, telefon, usługi mobilne) na terenie miasta Torunia. Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa jest także producentem i nadawcą programu telewizyjnego TV Toruń docierającego do 150 tys. mieszkańców naszego miasta.

MSM to przykład dobrego gospodarowania nieruchomościami i ciekawe inicjatywy społeczne. To przykład, że można łączyć skuteczność ekonomiczną z potrzebami mieszkańców.

Naszymi sukcesami są nowoczesne osiedla mieszkaniowe, świadczą o tym liczne nagrody i wyróżnienia w konkursach o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym:

 • „Odznaka za Zasługi dla Spółdzielczości” nadana przez Krajową Radę Spółdzielczą,
 • Medal „Za zasługi dla Miasta Torunia” na wstędze, przyznany przez Radę Miasta Torunia,
 • Medal Honorowy „Thorunium” dla Telewizji Toruń,
 • Medal Honorowy „Thorunium” dla MSM za wkład w rozwój miasta Torunia,
 • najwyższe miejsca w Ogólnopolskim Konkursie „Budowa Roku” organizowanym przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Główny Urząd Dozoru Budowlanego,
 • Medal przyznany przez Sejmik Województwa Kujawsko – Pomorskiego „Za Zasługi dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego”,
 • pierwsze miejsca w Ogólnopolskim Rankingu Spółdzielni Mieszkaniowych,
 • „Polska Perła Spółdzielczości” tytuł przyznany przez Narodowy Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości, Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług oraz Ogólnopolską Federację Przedsiębiorców i Pracodawców,
 • coroczne tytuły ”Gazela Biznesu”, potwierdzające przynależność do grona najdynamiczniej rozwijających się firm, charakteryzujących się wiarygodnością finansową oraz wysokim wzrostem przychodów.

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa to:

 • chlubna karta historii Torunia,
 • stabilna i kompetentna teraźniejszość,
 • pewna i bezpieczna przyszłość.