2023-04-20

Obowiązek informacyjny o zmianie cen ciepła

W związku z wejściem w życie Ustawy z dn. 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła (…) Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Toruniu informuje, że zgodnie z zapisami w/w ustawy Prezes URE w dn. 23.02.2023r. opublikował ceny maksymalne ciepła, na podstawie których PGE Toruń S.A. dokonało zmian dotychczasowych cen.

Aktualne ceny i stawki opłat za ciepło obowiązujące od 01.05.2023 r. dostępne są na stronie PGE Toruń. S.A. https://pgetorun.pl/strefa-klienta/taryfa-dla-ciepla.