następny
poprzedni
Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa oferuje nowe mieszkania na Osiedlu Letnia 2.
65 lat Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej
Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa oferuje nowe mieszkania na Osiedlu JAR.

Dodatki mieszkaniowe

Zarząd Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje o zmianach w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. nr 71, poz. 734), które weszły w życie 1 lipca 2021 r. dodatek mieszkaniowy przysługuje:

najemcom, podnajemcom, członkom spółdzielni mieszkaniowych, właścicielom lokali mieszkalnych, a także osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, które oczekują na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

Warunkiem otrzymania dodatku mieszkaniowego jest m.in.:

- dochód brutto na członka rodziny nie może przekroczyć

w gospodarstwie wieloosobowym 30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej

tj. 1 699,00 zł, a w gospodarstwie jednoosobowym 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, tj. 2 265,00 zł,

-   normatywna pow. użytkowa mieszkania w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego łącznie z 30% rezerwą nie może przekroczyć:

                 

  45,50 m2 dla 1 osoby

 

58,50 m2 dla 3 osób

 

84,50 m2 dla 5 osób

              

          52 m2 dla 2 osób

 

 71,50  m2 dla 4 osób

 

    91 m2 dla 6 osób

 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, także gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza powierzchni normatywnej o więcej niż 50% - pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Przyznawanie dodatku mieszkaniowego:

dodatek mieszkaniowy przyznaje Prezydent Miasta Torunia w drodze decyzji, a wnioski przyjmuje Referat Dodatków Mieszkaniowych Wydziału Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta Torunia przy ul. Batorego 38/40.

Wnioskodawca może otrzymać dodatek mieszkaniowy od 1 dnia następnego miesiąca po dniu złożenia wniosku

(UWAGA! np. aby otrzymać dodatek mieszkaniowy od 1 października 2022 r.

wniosek należy złożyć do 25 września 2022 r.).  

Okres przyznania dodatku wynosi 6 miesięcy.

Osoby zainteresowane składaniem wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego prosimy o kontakt z Biurem Informacji pokój nr 1 ul. Tuwima 9 czynnym codziennie w godz. 7.00 - 15.00.

kontakt

87-100 Toruń, ul. Tuwima 9
56 622-41-15
56 691-81-15
Biuro informacji w. 20 i 74
tel/fax - 56 622-59-15
email: msm@msm.torun.pl

© 2012 MSM Toruń