następny
poprzedni
----- Postępowanie oraz kontakt ze Spółdzielnią w związku z chorobą COVID-19 >>>>>   Wnioski i druki do pobrania 
Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa oferuje nowe mieszkania na Osiedlu Letnia 2.
Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa oferuje nowe mieszkania na Osiedlu JAR.
2020-11-02

Bieżące projekty unijne

 

Projekt: „Uwierzyć w siebie”

Celem głównym projektu jest zwiększenie umiejętności społecznych, aktywizacja społeczna i integracja 23 osób z grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących obszar LSR, w szczególności Podgórza w Toruniu do 31.12.2020 r.

Cele szczegółowe projektu:

W ramach projektu podjęte zostaną działania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej - skierowana zostanie oferta indywidualnego wsparcia psychologicznego, warsztatów i treningów aktywizacyjnych oraz zapewniona możliwość udziału w wydarzeniach, dzięki którym osoby te zaktywizują się, zintegrują z innymi mieszkańcami osiedla oraz wzmocnią więzi rodzinne, w szczególności ze swoimi dziećmi.

Uczestnicy projektu wezmą udział w treningach komunikacji interpersonalnej, treningach umiejętności i kompetencji społecznych oraz autoprezentacji, a także w warsztatach wizażu. Ponadto cyklicznie organizowane będą zajęcia sportowo - rekreacyjne oraz imprezy ( festyny) i wspólne wyjazdy, realizacja do 31.12.2020 r.

 

Planowane efekty:

Projekt ma pomóc osobom borykającym się z problemami wykluczenia społecznego  spojrzeć na swoje życie w inny sposób, znaleźć w nim czas tylko dla siebie i dla najbliższych, nawiązać kontakt z innymi ludźmi i co najważniejsze - uwierzyć w siebie.

 

Wartość projektu:

49 151,00 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 45 711,00 zł .

Dofinasowanie jest elementem realizacji  „Wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność́ Lokalnej Grupy Działania "Dla Miasta Torunia", RPKP.11.01.00-04-0012/17

 

 

 

kontakt

87-100 Toruń, ul. Tuwima 9
56 622-41-15
56 691-81-15
Biuro informacji w. 20 i 74
tel/fax - 56 622-59-15
email: msm@msm.torun.pl

© 2012 MSM Toruń