następny
poprzedni
Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa oferuje nowe mieszkania na Osiedlu Letnia 2.
65 lat Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej
Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa oferuje nowe mieszkania na Osiedlu JAR.
2020-11-24

Nowe stawki opłat za odpady

 

Zmiany w opłatach za odpady

 

Zgodnie z przyjętą, przez Radę Miasta Torunia, uchwałą od 1 stycznia 2021 roku obowiązywać będą nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

W latach poprzednich funkcjonował model opłat opierający się na metodzie naliczania od gospodarstwa domowego, natomiast od nowego roku opłata dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Toruń zależna będzie od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość, a także od stawki opłaty. W uchwale przyjęto stawkę, dotyczącą zabudowy wielorodzinnej, w wysokości 14,00 zł od osoby na miesiąc, a w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wyniesie ona 28,00 zł od osoby na miesiąc.

 

Wysokość miesięcznych stawek określa poniższa tabela: 

 

Ilość osób w rodzinie

Stawka podstawowa za:

Stawka podwyższona o 100% za brak segregacji za:

osobę

rodzinę

osobę

rodzinę

Rodzina 1 osobowa

14,00 zł

14,00 zł

28,00 zł

28,00 zł

Rodzina 2 osobowa

14,00 zł

28,00 zł

28,00 zł

56,00 zł

Rodzina 3 osobowa

14,00 zł

42,00 zł

28,00 zł

84,00 zł

Rodzina 4 osobowa

14,00 zł

56,00 zł

28,00 zł

112,00 zł

Rodzina 5 osobowa

14,00 zł

70,00 zł

28,00 zł

140,00 zł

Rodzina 6 osobowa

14,00 zł

84,00 zł

28,00 zł

168,00 zł

Rodzina 7 osobowa

14,00 zł

98,00 zł

28,00 zł

196,00 zł

Rodzina 8 osobowa

14,00 zł

112,00 zł

28,00 zł

224,00 zł

 

Uchwała Rady Miasta przewiduje częściowe zwolnienie z opłat dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, tj. rodziny, w których rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica ma lub miał na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Zwolnienie dotyczy osób, które z tytułu użytkowania lokalu mieszkalnego ponoszą opłaty za co najmniej 5 osób i przekraczają kwotę 60,00 zł dla jednej rodziny wielodzietnej. Warunkiem niezbędnym do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest dostarczenie, do Spółdzielni, kopii Karty Dużej Rodziny lub złożenie stosownego oświadczenia dostępnego w siedzibie Spółdzielni i na stronie internetowej www.msm.torun.pl.

 

Wysokość miesięcznych stawek w przypadku udokumentowania statusu rodziny wielodzietnej określa poniższa tabela: 

 

Ilość osób w rodzinie

Stawka podstawowa za:

osobę

rodzinę

Rodzina 1 osobowa

14,00 zł

14,00 zł

Rodzina 2 osobowa

14,00 zł

28,00 zł

Rodzina 3 osobowa

14,00 zł

42,00 zł

Rodzina 4 osobowa

14,00 zł

56,00 zł

Rodzina 5 i więcej osób

14,00 zł

60,00 zł

 

docxOświadczenie o posiadaniu statusu rodziny wielodzietnej
kontakt

87-100 Toruń, ul. Tuwima 9
56 622-41-15
56 691-81-15
Biuro informacji w. 20 i 74
tel/fax - 56 622-59-15
email: msm@msm.torun.pl

© 2012 MSM Toruń