następny
poprzedni
Nabór ofert na badanie rocznego sprawozdania finansowego za 2020 rok
----- Postępowanie oraz kontakt ze Spółdzielnią w związku z chorobą COVID-19 >>>>>   Wnioski i druki do pobrania 
2020-09-10

Nabór ofert na Badanie rocznego sprawozdania finansowego za 2020 rok

 

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Toruniu,

 ul. Tuwima 9

zaprasza wszystkie uprawnione podmioty do składania ofert na

BADANIE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO ZA 2020 i 2021 ROK
.


Oferta powinna zawierać:

  1. charakterystykę podmiotu badającego i informacje o oferencie,
  2. zaświadczenie o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
  3. opis dotychczasowego doświadczenia zawodowego w zakresie przeprowadzania badań sprawozdań finansowych z uwzględnieniem doświadczenia w zakresie spółdzielczości mieszkaniowej,
  4. cenę brutto oddzielnie dla każdego roku za realizację zamówienia na badanie sprawozdania finansowego przy uwzględnieniu wszystkich kosztów związanych z badaniem np.: diety, noclegi, przejazdy, etc,
  5. zobowiązanie biegłego rewidenta do udzielania porad i wyjaśnień przed zamknięciem ksiąg rachunkowych, jak i w trakcie sporządzania sprawozdania finansowego za 2020r i 2021 rok, w zakresie przepisów bilansowych i podatkowych,
  6. zobowiązanie do prowadzenia badania sprawozdania w siedzibie Spółdzielni,
  7. zobowiązanie do omówienia opinii i raportu na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Ofertę należy przesłać na adres email: „msm@msm.torun.pl” w terminie do 16 października 2020 r. do godziny 15:00.

Ostateczny termin przedłożenia Spółdzielni opinii i raportu uzupełniającego z badania sprawozdania finansowego za 2020r. i 2021r. ustala się na dzień 15 marca kolejnego roku.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia przez Spółdzielnię jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych, a cena nie jest podstawowym kryterium wyboru oferty.

kontakt

87-100 Toruń, ul. Tuwima 9
56 622-41-15 Biuro inf. w.20
56 691-81-15 Biuro inf. w.20
tel/fax - 56 622-59-15
email: msm@msm.torun.pl

© 2012 MSM Toruń