następny
poprzedni
----- Postępowanie oraz kontakt ze Spółdzielnią w związku z chorobą COVID-19 >>>>>   Wnioski i druki do pobrania 

Jak załatwić sprawę

Biuro Obsługi Mieszkańca, czyli co możemy załatwić na miejscu.

 • udzielanie szybkiej i sprawnej informacji o stanie finansowym konta mieszkańców MSM
 • wyjaśnianie i ustalanie salda płatności
 • wystawianie zaświadczeń dotyczących własności lokalu, zadłużenia, księgi wieczystej itp.
 • przyjmowanie dokumentów dotyczących spraw majątkowych: kupno-sprzedaż, spadek,
 • darowizna, zamiana, członkostwo-współczłonkostwo.
 • potwierdzanie wniosku do dodatku mieszkaniowego oraz udzielanie informacji o kryteriach jakie trzeba spełnić w celu otrzymania dofinansowania
 • udzielanie informacji o miejscu i trybie załatwiania spraw dotyczących np. wymiany okien, napraw i awarii.
 • ogólne informacje dotyczące TVK

Informacje udzielane są właścicielom lokali lub osobom do tego upoważnionym na miejscu po okazaniu dowodu tożsamości. Przy informacji telefonicznej niezbędne jest podanie numeru ewidencyjnego tj. indeksu z książeczki opłat.

Biuro Obsługi Mieszkańca mieści się w siedzibie spółdzielni przy ul. Tuwima 9 na parterze.

Jak zostać członkiem Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej

Aby zostać członkiem MSM należy:

 • kupić mieszkanie w MSM (nowe lub w obrocie wtórnym)
 • otrzymać lokal mieszkalny, użytkowy, lokal niemieszkalny (garaż) w darowiźnie, spadku, w wyniku zamiany itp.

O członkostwo można się ubiegać również w sytuacji, gdy małżonek jest członkiem MSM

Do pobrania – deklaracja członkowska – załącznik

Co zrobić w przypadku powstania zaległości z tytułu czynszu, kredytu lub innych zobowiązań wobec MSM ?

W razie powstania zaległości z tytułu czynszu, kredytu lub innych nie  należy się uchylać od wizyt w MSM, przeciwnie wyspecjalizowane osoby pomogą w rozwiązaniu problemu. Jednym z wielu możliwości wyjścia z kłopotów jest spisanie oświadczenia o raty, które umożliwiają powolną  likwidację powstałego zadłużenia.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt w dziale windykacji pokój 21-22 na I piętrze, pod numerem telefonu (056) 622-41-15 wew. 64 lub pod adresem mailowym:  msm_windykacja@tvk.torun.pl

Jak ustanowić odrębną własność lokalu?

Proces ustanowienia odrębnej własności lokalu rozpoczyna się od złożenia przez osobę zainteresowaną wniosku, a kończy się podpisaniem umowy ze spółdzielnią o przeniesienie własności lokalu w formie aktu notarialnego i wpisem do księgi wieczystej.
Ustanowienie prawa odrębnej własności dotyczy lokali spółdzielczych, zarówno własnościowych, jak i lokatorskich.

Z osobą, której przysługuje LOKATORSKIE prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu:

 • spłaty zadłużenia kredytowego wraz z odsetkami
 • spłaty nominalnej kwoty umorzenia kredytu w części przypadającej na dany lokal
 • spłaty zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych

Koszty z tytułu zawarcia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej ponosi wnioskodawca.

Do pobrania komplet dokumentów – załączniki.

nasze sprawy
Jak załatwić sprawę
kontakt

87-100 Toruń, ul. Tuwima 9
56 622-41-15
56 691-81-15
Biuro informacji w. 20 i 74
tel/fax - 56 622-59-15
email: msm@msm.torun.pl

© 2012 MSM Toruń