następny
poprzedni
Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa oferuje nowe mieszkania na Osiedlu Letnia 2.
Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa oferuje nowe mieszkania na Osiedlu JAR.

Sprawozdania i protokoły

pdfSprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2021
pdfOcena działalności Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu w świetle wyników przeprowadzonej pełnej lustracji dotyczącej działalności Spółdzielni w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r. i badania sprawozdania finansowego za 2021 rok
pdfSprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2021
pdfSprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MSM za 2020 rok
pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2020 roku
pdfOcena działalności MSM w Toruniu w świetle wyników przeprowadzonej lustracji częściowej dot. działalności inwestycyjnej za 2019 r i badania sprawozdania finansowego za 2020 r.
pdfSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta za rok 2019
pdfSprawozdanie Rady Nadzorcze za rok 2019
pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2019
pdfProtokół Kolegium WZ MSM 2019
pdfOcena Spółdzielni za rok 2018 w świetle przeprowadzonych kontroli
pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej MSM za rok 2018
pdfSprawozdanie Zarządu za rok 2018
pdfProtokół Kolegium WZ MSM 2018
pdfOcena Spółdzielni w świetle wyników z przeprowadzonej lustracji i badania sprawozdania finansowego za rok 2017
pdfSprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MSM w roku 2017

 

Dokumenty archiwalne (Lata 2015 - 2017)

pdfProtokół Kolegium WZ MSM 2017
pdfProtokół z części 1 WZ 2017 r.
pdfProtokół z części 2 WZ 2017 r.
pdfProtokół z części 3 WZ 2017 r.
pdfOcena działalności Spółdzielni w świetle przeprowadzonych kontroli
pdfProtokół Kolegium WZ MSM 2016
pdfProtokół z części 1 WZ 2016 r.
pdfProtokół z części 2 WZ 2016 r.
pdfProtokół z części 3 WZ 2016 r.
pdfUchwały podjęte przez WZ 2016 r.
pdfOcena Spółdzielni w świetle przerowadzonych kontroli
pdfProtokół z obrad Kolegium Walnego Zgromadzenia 2015 r.
pdfProtokół z I części Walnego Zgromadzenia 2015 r.
pdfProtokół z II części Walnego Zgromadzenia 2015 r.
pdfProtokół z III części Walnego Zgromadzenia 2015 r.
pdfSprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej - 2015
kontakt

87-100 Toruń, ul. Tuwima 9
56 622-41-15
56 691-81-15
Biuro informacji w. 20 i 74
tel/fax - 56 622-59-15
email: msm@msm.torun.pl

© 2012 MSM Toruń