następny
poprzedni
Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa oferuje nowe mieszkania na Osiedlu Letnia 2.
65 lat Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej
Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa oferuje nowe mieszkania na Osiedlu JAR.

Regulaminy

pdfRegulamin działania Zarządu MSM w Toruniu
pdfRegulamin działania Rady Nadzorczej MSM w Toruniu
pdfRegulamin porządku domowego i zasad współżycia społecznego mieszkańców w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu
pdfRegulamin wynajmowania lokali mieszkalnych oraz zasady doboru najemców
pdfRegulamin najmu lokali użytkowych, garaży, stanowisk postojowych oraz terenów w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej
pdfRegulamin funduszu działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej
pdfRegulamin w sprawie zasad ustalania i rozliczania kosztów gospodarki zasobami oraz opłat za użytkowanie lokali w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu - uchwalony 19.12.2022 r.
pdfRegulamin w sprawie zasad ustalania i rozliczania kosztów gospodarki zasobami oraz opłat za użytkowanie lokali w MSM w Toruniu - tekst jedn. z 14.03.2022 r
pdfRegulamin funduszu remontowego MSM w Toruniu
pdfRegulamin rozliczeń kosztów inwestycji mieszkaniowych w MSM w Toruniu
pdfRegulamin gospodarki finansowej MSM w Toruniu
pdfRegulamin zasad rozliczania kosztów udziału finansowego w robotach remontowych osób posiadających tytuł prawny do lokalu i Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu
pdfRegulamin używania lokali i obowiązków w zakresie napraw wewnątrz lokali w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu
pdfRegulaminu przeprowadzenia przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu
pdfRegulamin działania Komisji Rady Nadzorczej MSM


Z dokumentacją Rady Nadzorczej oraz Zarządu (protokółami z posiedzeń oraz podjętymi uchwałami) członkowie Spółdzielni mogą zapoznać się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Tuwima 9 w Toruniu - w Biurze Informacji (na parterze, wejście od ul. Tuwima 9), w dni robocze w godz. 700 – 1500, a we wtorki do godz. 1700.

kontakt

87-100 Toruń, ul. Tuwima 9
56 622-41-15
56 691-81-15
Biuro informacji w. 20 i 74
tel/fax - 56 622-59-15
email: msm@msm.torun.pl

© 2012 MSM Toruń