Regulaminy

Z dokumentacją Rady Nadzorczej oraz Zarządu (protokołami z posiedzeń oraz podjętymi uchwałami) członkowie Spółdzielni mogą zapoznać się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Tuwima 9 w Toruniu, w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00, a we wtorki do godz. 17:00,  po złożeniu pisemnego wniosku o udostępnienie dokumentów.